dwie dziewczyny stoją przy swoich pracach plastycznych ustawionych na sztalugachMuzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce zorganizowało czwartą już edycję konkursu plastycznego „Я нарадзіўся тут -Tu się urodziłem”. Konkurs poświęcony został historii i kulturze Podlasia oraz zamieszkującym go od wieków mniejszościom narodowym i etnicznym.

Celem konkursu było pielęgnowanie patriotyzmu lokalnego, kształtowanie tożsamości oraz upowszechnianie dziecięcej twórczości. Konkurs skierowany był do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, oraz średnich, czyli rozpiętość wiekowa sięgała od 5 do 17 lat! Zgłosiło się aż 130 osób z województwa podlaskiego, m.in. z Hajnówki, Bielska Podlaskiego, Białegostoku, Szepietowa, Gródka, Zabłudowa, Orli, Narewki, czy Czeremchy. Nadesłane zostały przepiękne prace, każda wyjątkowa, każda niepowtarzalna. Na uwagę zasługuje fakt, że dzieci potrafiły dostrzec wyjątkowość naszego Podlasia, jego wielokulturowość i trafnie wyszukać wyróżniające nasz region symbole i motywy.

Komisja konkursowa miała niezwykle trudne zadanie. Prace oceniała komisja: Eliza Proszczuk –dr sztuk plastycznych, wykładowczyni ASP w Warszawie, artystka z Białegostoku mieszkająca i tworząca w Warszawie, Mirosław Zdrajkowski-artysta plastyk związany z kulturą białoruską z Białegostoku, oraz Agata Łuksza-grafik i ilustratorka książek dla dzieci z Hajnówki. Komisja przyznała 43 nagrody i wyróżnienia następującym osobom:

KATEGORIA I: PRZEDSZKOLE

 1. I NAGRODA: Karolina Dunda z Hajnówki

 2. I NAGRODA: Tomasz Bazyluk z Zabłudowa

 3. II NAGRODA: Lena Czurak z Hajnówki

 4. III NAGRODA: Julia Sawczuk z Hajnówki

 5. WYRÓŻNIENIE: Zuzanna Sadowska z Hajnówki

 6. WYRÓŻNIENIE: Joanna Wasilczuk z Zabłudowa

 7. WYRÓŻNIENIE Julian Buszko z Hajnówki

 8. WYRÓŻNIENIE: Aleksandra Korolko z Hajnówki

 9. WYRÓŻNIENIE: Aleksandra Gierasimiuk z Hajnówki

 10. WYRÓŻNIENIE: Łukasz Sic z Zabłudowa

KATEGORIA II:  KLASY I - III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 1. I NAGRODA: Maria Boreczko z Hajnówki

 2. I NAGRODA: Aleksandra Kulesza z Bielska Podlaskiego

 3. II NAGRODA: Ewa Siemiżon z Gródka

 4. II NAGRODA: Maria Szpilko z Hajnówki

 5. III NAGRODA: Szymon Dobosz z Hajnówki

 6. III NAGRODA: Kornelia Pęczkowska z Bielska Podlaskiego

 7. WYRÓŻNIENIE: Nikita Troc z Bielska Podlaskiego

 8. WYRÓŻNIENIE: Melania Troc z Bielska Podlaskiego

 9. WYRÓŻNIENIE: Oksana Masalska z Bielska Podlaskiego

 10. WYRÓŻNIENIE: Jakub Konończuk z Gródka

 11. WYRÓŻNIENIE: Aleksandra Stolarewska z Dubin

 12. WYRÓŻNIENIE: Magdalena Gerez z Bielska Podlaskiego

KATEGORIA III:  KLASY IV – VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 1. I NAGRODA: Jakub Charytonow z Hajnówki

 2. I NAGRODA: Zoja Buszko z Hajnówki

 3. II NAGRODA: Igor Stolarewski z Dubin

 4. III NAGRODA: Alicja Pawłowska z Szepietowa

 5. III NAGRODA: Anna Stepaniuk z Czeremchy

 6. WYRÓŻNIENIE: Kalisa Petrovska z Białegostoku

 7. WYRÓŻNIENIE: Lena Kowalewska z Bielska Podlaskiego

 8. WYRÓŻNIENIE: Piotr Letko z Białegostoku

 9. WYRÓŻNIENIE: Oriana Struczyk z Orli

 10. WYRÓŻNIENIE: Hanna Bura z Hajnówki

 11. WYRÓŻNIENIE: Alicja Palenceusz z Hajnówki

 12. WYRÓŻNIENIE: Zuzanna Radziwoniuk z Hajnówki

 13. WYRÓŻNIENIE: Lena Kubajewska z Orli,

 14. WYRÓŻNIENIE: Gabriel Misiejuk z Hajnówki

KATEGORIA IV:  SZKOŁY ŚREDNIE

 1. I NAGRODA: Gabriela Szwedko z Bielska Podlaskiego

 2. I NAGRODA: Justyna Ostapkowicz z Hajnówki

 3. II NAGRODA: Natalia Kulik z Hajnówki

 4. III NAGRODA: Natalia Głowacka z Hajnówki

 5. WYRÓŻNIENIE: Paulina Kraśko z Hajnówki

 6. WYRÓŻNIENIE: Gabriela Kaźmierczak z Hajnówki

 7. WYRÓŻNIENIE: Maria Kordiukiewicz z Bielska Podlaskiego

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 30 czerwca 2022 r. Dyrektor Muzeum Tomasz Tichoniuk oraz jurorka Agata Łuksza wręczyli pamiątkowe dyplomy i nagrody, oraz otwarta została wystawa nagrodzonych prac, która dostępna będzie do oglądania w Muzeum przez rok czasu.

Organizatorzy chcieliby serdecznie podziękować jurorom, nauczycielom i opiekunom, dzieci, którzy nadesłali prace na nasz konkurs, pogratulować zwycięzcom, oraz życzyć dalszych sukcesów i poszukiwań twórczych. Serdeczne podziękowania należą się również sponsorom nagród w konkursie.

Tekst/fot: Agnieszka Tichoniuk

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Konkurs realizowany w ramach zadania „Przygraniczny Alians Etniczny” współfinansowanego z budżetu miasta Hajnówka.