2325 czerwca 2017 w Masiewie Nowym w gminie Narewka odbył się kolejny- trzeci festyn z cyklu "I TAM ŻYWUĆ LUDZI".

Było to podwójne święto, ponieważ oddano do użytku nowowybudowaną świetlicę, która będzie służyć mieszkańcom. Po uroczystym wyświęceniu świetlicy ze sceny przywitał wszystkich dyrektor Muzeum – Tomasz Tichoniuk oraz gospodarz gminy- wójt Mikołaj Pawilcz. Festyn prowadził Jan Karczewski. Wystąpiły zaś zespoły: NAREWCZANKI, CEGIEŁKI z Lewkowa, METRO z Hajnówki, DAWID SZYMCZUK BAND z Hajnówki, KALINKA z Białegostoku oraz ART.PRONAR z Narwi. Gośćmi specjalnymi był zespół z Białorusi BIEŁYJ PTACH. Nie mogło zabraknąć kramiku muzealnego z literaturą białoruską, pamiątkami i rękodziełem ludowym oraz atrakcji dla dzieci.

Agnieszka Tichoniuk

Festyn zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.