19.07.17 Charkiewicz Jeżeli chcesz wspomóc organizację archiwum Aleksego Charkiewicza przy Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce prosimy o wpłaty na konto:

 Bank Spółdzielczy w Hajnówce 06 8071 0006 0002 0024 2000 0010 z dopiskiem : Archiwum Aleksego Charkiewicza

 

 

ALEKSY CHARKIEWICZ – urodzony 30.03.1933 r. zmarł 6.05.2015r.

Nauczyciel w Szkole Podstawowej w Eliaszukach w latach 1953-1968, Komendant Hufca ZHP w Hajnówce od 1968 r., nauczyciel Liceum Z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, członek zespołu „Echo Puszczy”, białoruski działacz społeczny- związany z Muzeum Białoruskim w Hajnówce od samego początku jego powstawania i budowy. Był również wieloletnim członkiem Zarządu Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w Hajnówce oraz członkiem Towarzystwa Przyjaciół Hajnówki. Aktywny, zaangażowany, pogodny, zawsze uśmiechnięty. W pamięci pozostanie jako „Aloszka”- aktywny do końca.

 

19.07.17 Charkiewicz

Tekst/fot.A.Tichoniuk