12Festynem w Czyżykach Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce rozpoczęło 9. edycję białoruskich festynów z cyklu "I TAM ŻYWUĆ LUDZI".

To był już 55 festyn licząc od 2009 roku, a odbył się 21 maja 2017 przy świetlicy wiejskiej. Festyn otworzyli Wójt Gminy Hajnówka Lucyna Smoktunowicz, oraz dyrektor Muzeum Białoruskiego w Hajnówce Tomasz Tichoniuk. Wśród zaproszonych gości byli Starosta Powiatu Hajnowskiego Mirosław Romaniuk, Burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy Sirak z rodzinami oraz duchowieństwo. Wystąpiły zespoły dobrze znane publiczności: zespół z Dubicz Cerkiewnych, CZYŻOWIANIE, HARMOŃ z Łosinki, Chór gimnazjalistów z Dubin, METRO z Hajnówki, RETRO BEATS z Hajnówki, DAWID SZYMCZUK BAND z Hajnówki oraz ART.PRONAR z Narwi. Nie mogło zabraknąć kramiku muzealnego z literaturą białoruską, pamiątkami i rękodziełem ludowym.

Festyn mógł odbyć się przy zaangażowaniu Gminy Hajnówka, prywatnych sponsorów oraz mieszkańców Czyżyk. Na zakończenie wszyscy wspólnie zaśpiewali dyrektorowi Muzeum Białoruskiego Tomaszowi Tichoniukowi gromkie „Mnogaja lieta”.

Nie wszyscy wiedzą ale wieś Czyżyki została założona w pierwszej połowie XVII wieku, w miejscu gdzie na 10 włókach ziemi osiedliła się ludność białoruska. Osadnicy zajmowali się gospodarczą eksploatacją wschodniej części Puszczy Bielskiej. Pierwszym, znanym z nazwiska mieszkańcem wsi był niejaki Iwan Krutelewicz, wspomniany w lustracji z 1664r. Czyżyki zamieszkiwane były w dużej części przez osoczników – strażników puszczy, których zadaniem było pilnowanie przestrzegania zakazów na terenie osoki – części puszczy.W 1897 roku Czyżykach notowano 81 chat, w których mieszkały 492 osoby, według spisu ludności z 2012 roku wieś zamieszkiwało 90 osób.

Dzięki festynowi ludność mogła wspólnie uczestniczyć w święcie swej wioski, z sąsiadami, rodziną, oraz przyjezdnymi z okolicznych miejscowości, którzy licznie przybyli, kilkakrotnie przewyższając liczbę mieszkańców.

Agnieszka Tichoniuk

Festyn zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.