016W stowarzyszeniu Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce oprócz działalności muzealnej prowadzenie biblioteki jest jednym z ważniejszych zadań.

Biblioteka funkcjonuje już od 20 lat, dzięki czemu mogła zgromadzić tak potężny księgozbiór literatury specjalistycznej. Jest to bodaj największa biblioteka literatury białoruskiej poza granicami Białorusi. Księgozbiór liczy ponad 13.tys tytułów. Jest to nie tylko literatura białoruskojęzyczna, ale również publikacje w języku polskim traktujące o mniejszości białoruskiej w Polsce, Białorusi, etnografii, architekturze, sztuce, czy prawosławiu. Poza księgozbiorem gromadzone są również archiwalne dokumenty, czasopisma, zdjęcia, filmy dokumentalne.

Aby przybliżyć działalność biblioteki szerszemu gronu odbiorców organizowane są właśnie Dni Otwarte Biblioteki. W tym roku odbyły się w dniach 24- 28 kwietnia 2017. Chętnie odwiedzili nas uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i liceów ale również dzieci z Przedszkola nr 1, w którym od niedawna prowadzona jest nauka języka białoruskiego.

Odwiedzjący bibliotekę w tych dniach mogli zapoznać się księgozbiorem biblioteki, nowościami wydawniczymi oraz czasopismami wydawanymi w języku polskim i białoruskim nie tylko z Polski ale i Białorusi, oraz wydawnictwami Muzeum. Przygotowana została również prezentacja multimedialna o Muzeum i bibliotece. A dla najmłodszych bajki w języku białoruskim.

Biblioteka funkcjonuje dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wsparciu Centrum Kulturalnego Białorusi w Warszawie.

 

Tichoniuk, fot: A i T. Tichoniuk

 

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu Miasta Hajnówka w ramach realizacji projektu „Przygraniczny Alians Etniczny”